ปุจฉา-วิสัชนา > ปฏิบัตธรรมแล้วทำให้ไม่มีความทะเยอทะยาน
กลับหน้าแรก

ปฏิบัตธรรมแล้วทำให้ไม่มีความทะเยอทะยาน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 4 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการพระอาจารย์ค่ะ ขอเมตตาช่วยชี้แนะค่ะ คือหนูชอบไปปฏิบัติธรรมที่วัด หาโอกาสช่วงปิดเทอม 5 วัน 7 วัน ไปเกือบทุกปีค่ะ และพอหลังจากหนูเรียนจบก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเดือนกว่าค่ะ ได้ฝึกฝนเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง พอออกมาสู่โลกภายนอก มาทำงาน office หนูไม่มีความทะเยอทะยาน ไม่อยากได้ ไม่อยากมีอะไร รู้สึกว่าอะไรก็ได้ ยังไงก็ได้ ซึ่งบางทีความรู้สึกนี้ก็อาจทำให้ไม่เป็นผลดีต่อการทำงาน หรือความก้าวหน้าในอาชีพ ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีคิดค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั้นไม่เพียงช่วยให้ตัณหาลดลงเท่านั้น หากยังช่วยให้เกิดวิริยะหรือความเพียรเพิ่มขึ้นด้วย แต่ไม่ใช่ความเพียรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ความเพียรที่เพิ่มพูนนั้นเป็นไปเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหรือส่วนรวม

ความขยันไม่ได้เกิดจากความอยากได้ใคร่ดีเพื่อตัวเองเท่านั้น หากยังเกิดจากความปรารถนาดี อยากบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น รวมทั้งเกิดจากความรักในงาน ความรักดังกล่าวพุทธศาสนาเรียกว่า ฉันทะ คนจำนวนไม่น้อยทำงานด้วยความอุตสาหะทั้ง ๆ ที่ไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ เลย ทั้งนี้ก็เพราะเขามีฉันทะและมุ่งช่วยเหลือส่วนรวม

ในเมื่อคุณไม่ค่อยมีความอยากได้ใคร่ดีแล้ว ก็ควรหาแรงจูงใจใหม่ในการทำงาน เช่น ตั้งจิตว่าจะทำงานเพื่อใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนสติปัญญา และเสริมสร้างประสบการณ์ ด้วยจุดมุ่งหมายดังกล่าว

หากคุณตั้งจิตแบบนี้ ก็จะมีฉันทะและความเพียรในการทำงาน ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานก็จะตามมา ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตาม ที่สำคัญคือคุณจะทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น ถึงแม้จะได้เงินเดือนน้อย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved