ปุจฉา-วิสัชนา > ทำไมคนมีธรรมะถึงชอบทะเลาะกัน
กลับหน้าแรก

ทำไมคนมีธรรมะถึงชอบทะเลาะกัน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผม_/\_ พระอาจารย์ครับทำไม คนที่รู้ธรรมะ กับคนมีธรรมะ เวลาพูดกันจึงชอบทะเลาะกัน สาธุ สาธุ สาธุ

หากรู้ธรรมะหรือมีธรรมะอย่างแท้จริง ก็จะไม่ทะเลาะกับใคร โดยเฉพาะการทะเลาะเพราะมีความเห็นต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้รู้ธรรมะที่แท้จริงจะไม่มีความยึดติดในความเห็นใด ๆ (ทิฏฐุปาทาน) คือไม่ยึดมั่นในความคิดใด ๆ ว่าเป็นตัวกูของกู

เมื่อใครมีความเห็นขัดแย้งกับตน ก็ไม่รู้สึกว่า “ตัวกู”ถูกกระทบกระทั่ง จนเกิดความไม่พอใจ ท่านเหล่านี้ย่อมมั่นคงในหลัก “สัจจานุรักษ์” (คือ ไม่ยึดถือว่า ความคิดของตนเท่านั้นที่ถูก สิ่งที่ตนรับรู้มาเท่านั้นที่จริง ส่วนความคิดใดที่ต่างจากตน เป็นความคิดที่ผิด สิ่งที่คนอื่นรับรู้มานั้นไม่ถูกต้อง) ดังนั้นจึงพร้อมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ เมื่อไม่เห็นด้วย ก็ชี้แจงหรืออธิบายด้วยเหตุผล ใช่แต่เท่านั้น ผู้รู้ธรรมะที่แท้จริงย่อมมองตนอยู่เสมอ ไม่มัวส่งจิตออกนอกหรือเพ่งโทษผู้อื่น ดังนั้น จึงไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจระหว่างที่โต้เถียงกัน การทะเลาะกันจึงเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะตบมือข้างเดียวเสียงย่อมไม่ดัง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved