ปุจฉา-วิสัชนา > ปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์
กลับหน้าแรก

ปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ ถ้าผมจะปฏิบัติที่สุดแห่งทุกข์ ผม จะปฏิบัติธรรมตัวไหนครับ สติปัฏฐานสี่หรือไม่ ถ้าใช่ช่วยบอกวิธี ลำดับขั้นตอนด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

สติปัฏฐานสี่เป็นการปฏิบัติที่ถือว่าเป็น “หัวใจกรรมฐาน”แบบพุทธ ครั้งหนึ่งเคยมีคนถามหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก อยุธยาว่า “หลวงพ่อครับ ขอธรรมะสั้น ๆ ในเรื่องวิธีปฏิบัติ เพื่อให้กิเลส ๓ ตัว คือ โกรธ โลภ หลง หมดไปจากใจเรา จะทำได้อย่างไรครับ”หลวงปู่ตอบเสียงดังฟังชัด “สติ”

สติปัฏฐานนั้นมีสี่ขั้นตอน คือ

๑) กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณากาย เห็นกายตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงกาย ไม่ใช่ตัวเราของเรา

๒) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณเวทนา เห็นเวทนาตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงเวทนา ไม่ใช่ตัวเราของเรา

๓) จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาจิต เห็นจิตตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่ตัวเราของเรา

๔) ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติพิจารณาธรรม เห็นธรรมตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่ตัวเราของเรา

กล่าวอย่างย่อ ๆ คือ มีสติรู้กายและใจ เมื่อเคลื่อนไหว ก็รู้ว่ากายเคลื่อนไหว เมื่อใจเผลอคิดนึกหรือมีอารมณ์ใดเกิดขึ้น ก็รู้ว่ามีความนึกคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้น แค่เห็นหรือรู้เฉย ๆ ก็พอแล้วในการนำจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันและเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม สติยังช่วยให้เห็นกายและใจตามความเป็นจริง จนเกิดปัญญาและละวางความยึดติดถือมั่นในตัวตน

การปฏิบัตินั้นมีเทคนิคมากมายหลายวิธี คุณควรหาครูบาอาจารย์และทดลองปฏิบัติตามคำแนะนำของท่าน จะดีกว่าปฏิบัติเอง เพราะอาจทำไม่ถูกต้องก็ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved