ปุจฉา-วิสัชนา > พระเผาป่าเป็นอาบัติไหม
กลับหน้าแรก

พระเผาป่าเป็นอาบัติไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งครับ ขออนุญาตถามในประเด็นที่ผมมีความสงสัยและค้างคาใจผมมานานครับ เนื่องจากหลายครั้งที่ผมเข้าไปในป่าเพื่อไปวัดป่าที่ผมมีความศรัทธาหรือบางครั้งก็บังเอิญไปพบว่า พระที่วัดป่านั้นกำลังเผาป่าเป็นบริเวณกว้าง เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่วัด ทำให้ผมเกิดความเคลือบแคลงใจว่าอย่างนี้ถือว่าพระท่านอาบัติไหมครับ

เนื่องจากผมเคยได้ยินมาว่ามีข้อห้ามพระสงฆ์ตัดหรือเผาต้นไม้ ซึ่งแม้ว่าผมจะมีความศรัทธาต่อพระปฏิบัติดีสายวัดป่าแต่ก็อดที่จะคลางแคลงใจไม่ได้ว่าจำเป็นหรือไม่ที่พระป่าจะเข้าไปทำลายป่าน่ะครับ ใจก็ไม่อยากบาปที่ไปคิดสงสัยท่านนะครับแต่ก็ยังไม่อาจละความสงสัยได้ครับ ขออนุญาตเรียนถามด้วยความเคารพครับ

มีสิกขาบทห้ามมิให้พระตัดหรือทำลายต้นไม้ หากทำย่อมเป็นอาบัติปาจิตตีย์ กรณีที่พระเผาป่าเป็นบริเวณกว้าง นอกจากจะเป็นอาบัติแล้ว ยังเป็นโลกวัชชะ คือ การกระทำที่โลกติเตียน อีกด้วย และหากพื้นที่นั้นอยู่ในเขตป่าสงวน ย่อมเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จึงไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved