ปุจฉา-วิสัชนา > เวลาพูดในที่สาธารณะควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

เวลาพูดในที่สาธารณะควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ดิฉันมีปัญหาที่แก้ไม่ตก อยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างค่ะ เวลาที่เราทำงานจำเป็นอย่างมากที่เราอาจจะต้องพูดให้คนจำนวนมากฟัง เช่นในการประชุม การนำเสนองาน การอบรม สัมมนา เป็นต้น เราจะทำอย่างไรดีคะ เวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับคนที่ท้าทาย หรือถามคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ แต่ถามเพราะต้องการทดสอบความรู้เรา ทั้งคำพูด และสีหน้าท่าทาง ก็แสดงออกชัดเจน ทำนองว่าดูถูกว่า เรารู้จริงหรือไม่

ซ้ำร้าย หากเราสามารถตอบได้ เขาก็จะยกคำถามอื่นๆ ขึ้นมาอีก เพื่อต้องการเอาชนะเราให้ได้ หรือไม่ก็หามุมอื่นขึ้นมาแย้งแบบเอาเป็นเอาตาย หากเราตอบไม่ได้ หรือเราบอกว่าเราไม่แน่ใจในคำตอบ แต่จะค้นคว้าเพิ่มเติมให้ในภายหลัง เขาก็ใช้วาจา หรือแสดงอาการดูถูกอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ

เวลาเจอแบบนี้บ่อยๆ จะรู้สึกชาเลยค่ะ ไม่ใช่ชินชานะคะ แต่รู้สึกหน้าชาบอกไม่ถูกเลยค่ะ จะรู้สึกหวั่นไหว ไม่มั่นคงภายใน และเสียความมั่นใจ พระอาจารย์เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะ เราควรจะรับมืออย่างไร และฝึกฝนตนเองอย่างไร ไม่ให้รู้สึกเกิดความกลัว หวั่นไหว มีอคติ หรืออยากหนี ไม่กล้าสู้ ทำอย่างไรเราจะมั่นคงออกมาจากข้างในจริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแสดงออกแต่ภายนอกว่าเรามั่นคงค่ะ

 

ก่อนจะนำเสนอผลงาน คุณควรเตรียมตัวเต็มที่ นอกจากเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่จะนำเสนอแล้ว ควรเตรียมใจรับมือกับคำถามและอาการดูถูกจากผู้ฟังด้วย หากมีเวลาควรมีการซักซ้อมก่อนการนำเสนอจริง โดยให้เพื่อน ๆ สวมบทบาทเป็นผู้ฟังที่พยายามเอาชนะหรือตีรวนคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีความพร้อมมากขึ้นในการชี้แจงและโต้ตอบผู้ฟังดังกล่าว รวมทั้งสามารถทำใจได้มากขึ้นหากเจอการดูถูกของเขา

อันที่จริง หากคุณทำเต็มที่แล้ว ตอบคำถามบางข้อไม่ได้ และยินดีจะไปค้นหาคำตอบในภายหลัง เป็นเรื่องธรรมดา ไม่น่าอับอายแต่อย่างใด เพราะคนเราไม่สามารถรู้ทุกเรื่องหรือทุกแง่มุมได้ คนที่แสดงอาการตีรวนและดูถูกคุณต่างหาก ที่น่าละอาย เพราะเขากำลังประจานตัวเองต่อหน้าสาธารณชน หากคุณควบคุมอารมณ์ พูดกับเขาอย่างสุภาพและด้วยเหตุผล คุณจะได้รับความเห็นใจจากผู้อื่นอย่างแน่นอน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved