ปุจฉา-วิสัชนา > หมามีสติสัมปชัญญะไหม
กลับหน้าแรก

หมามีสติสัมปชัญญะไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 29 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบสวัสดีครับ พระอาจารย์ช่วยตอบกระผมสั้นก็ได้นะครับ คือเพื่อนของผมบอกว่าหมาที่เขาเลี้ยงมีสติสัมปชัญญะครับ ผมก็บอกว่าไม่ใช่นั้นคือสัญชาติญาณของสัตว์ เหตุที่มนุษย์ต่างจากสัตว์ก็ตรงสติสัมปชัญญะ นี่ผมเข้าใจถูกแล้วอธิบายเพื่อนถูกแล้วใช่ไหมครับ แต่เพื่อนบอกว่าหมาเขามีสติดีมากๆ แถมแย้งมาอีกเยอะเลยครับ พระอาจารย์ช่วยแถลงไขด้วยนะครับ ใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องขอโทษด้วยครับ

ถ้าสติแปลว่าความระลึกได้ สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัว สัตว์ที่มีพัฒนาการทางสมองระดับหนึ่ง เช่น หมา หรือลิง ก็น่าจะมีทั้งสติและสัมปชัญญะ แต่ก็อยู่ในขั้นต้น ๆ เท่านั้น ดังเห็นได้ว่า สัตว์เหล่านี้สามารถฝึกให้ทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าสัญชาตญาณ คือ สามารถสอนให้ทำสิ่งที่ต้องอาศัยความจำและความรู้ตัวระดับต้น ๆ ได้ แต่สติและสัมปชัญญะระดับนั้นยังไม่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะความทุกข์ใจ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved