ปุจฉา-วิสัชนา > จบปริญญาแต่งงานแล้วเป็นแม่บ้านถือว่าไร้ประโยชน์ไหม
กลับหน้าแรก

จบปริญญาแต่งงานแล้วเป็นแม่บ้านถือว่าไร้ประโยชน์ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ อยากทราบว่า ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ไม่ได้ทำงาน นอกบ้าน แต่เป็นแม่บ้านอยู่บ้าน เลี้ยงลูก ทำงานบ้านเอง ทั้งที่จบปริญญา แต่ถูกเพื่อนมองว่า ไร้ประโยชน์ งง มากค่ะ เรารู้สึกว่าได้เลี้ยงลูกเอง ดูแลบ้านเอง น่าจะมีประโยชน์ต่อเราเอง เลยอยากทราบว่า ทำบุญอะไรคะ ถึงได้อยู่ดูแลครอบครัว

การเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัว มีประโยชน์อย่างที่ไม่ต้องการคำอธิบาย อีกทั้งเป็นงานที่มีคุณค่าด้วย เป็นแต่ไม่มีเงินเป็นค่าตอบแทนเท่านั้น การที่เพื่อนคุณพูดเช่นนั้น เป็นเพราะเขาให้ความสำคัญกว่าเงิน ใช้เงินเป็นตัววัดคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ อะไรที่ไม่มีผลตอบแทนเป็นตัวเงิน จึงมองว่าไร้ประโยชน์ คุณไม่ควรใส่ใจกับคำพูดของเขาจนลังเลหรือรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้

การเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัว เป็นการตัดสินใจของคุณที่ประสงค์ทำสิ่งที่ดีที่สุดแก่ตนเองและคนรัก ถ้าคุณทำด้วยจิตเมตตา พากเพียรอุตสาหะ และอดกลั้นต่ออารมณ์ ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่ง อะไรที่ทำให้คุณมาทำสิ่งนี้ ไม่สำคัญเท่ากับว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้มีคุณค่าและเป็นบุญกุศล

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved