ปุจฉา-วิสัชนา > หากมีคนขอเงินเราไปทำบุญ ใครจะได้บุญ
กลับหน้าแรก

หากมีคนขอเงินเราไปทำบุญ ใครจะได้บุญ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ถ้าเราไม่มีเงิน แต่มีคนมาขอเงินเรา เพื่อที่อยากจะไปทำบุญ เราให้ไป เค้าจะได้บุญมั้ยคะ

คุณได้บุญในส่วนที่ให้เงินแก่เขาเป็นทาน และหากคุณร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาด้วย หรือยินดีที่เขาทำบุญ คุณก็จะได้บุญอีกส่วนหนึ่งด้วย บุญส่วนนี้เรียกว่า ปัตตานุโมทนามัย (บุญที่เกิดจากการให้ทาน เรียกว่า ทานมัย)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved