ปุจฉา-วิสัชนา > รูปของพระที่สึกไปแล้ว ควรยังแขวนไว้หรือไม่
กลับหน้าแรก

รูปของพระที่สึกไปแล้ว ควรยังแขวนไว้หรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ เดิมที่บ้านแขวนรูปอดีตพระอาจารย์ท่านหนึ่ง แต่ปัจจุบันท่าน ครองเพศฆราวาส แล้วค่ะหนูควรเอารูปท่านออกไหมคะ ซึ่งแขวนคู่กับพระอาจารย์อีกองค์หนึ่งค่ะ

อยู่ที่ใจของคุณว่ายังมีศรัทธาผู้นั้นอยู่หรือไม่ ถ้ายังมีศรัทธาอยู่ หรือยังสำนึกในบุญคุณของผู้นั้นเมื่อครั้งยังเป็นพระ การจะแขวนรูปท่านผู้นั้นไว้ ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved