ปุจฉา-วิสัชนา > ห้ามความคิดอย่างไร
กลับหน้าแรก

ห้ามความคิดอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

สวัสดีค่ะ คือหนูมีเรื่องจะปรึกษา คือหนูเหมือนมี 2 คนในคนเดียว หนูชอบคิดไม่ดีกับพ่อแม่ แต่ห้ามความคิดของตัวเองไม่ได้นับวันๆ ยิ่งร้ายแรงขึ้นบางที่คิดเป็นภาพคิดฆ่าพ่อแม่ก็มีคือหนูทุกข์ใจมากเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว ไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอ่ะไรทั้งๆ ที่พ่อแม่กับหนูก็รักกันดีไม่มีปัญหาอะไรเลย มันบาปไหมค่ะ เกิดจากอ่ะไร หนูกลัว พยามแล้วก็ไม่หาย ช่วยหนูทีค่ะ

หนูไม่อยากเป็นแบบนี้ทรมาน มากค่ะ หนูกลัวบาป มาก หนูชอบแอบไปกราบเท้าขอโทดแม่ตอนหลับบ่อยๆ หนูไม่กล้าบอกท่าน ตรงๆ ช่วย หนู ด้วย นะ ค่ะ ทรมานมากค่ะ

ปัญหาดังกล่าวของคุณ ไม่ได้เกิดกับคุณคนเดียว มีคนมากมายที่ไม่สบายใจเนื่องจากจิตใจส่วนหนึ่งจะคิดไม่ดีกับพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือแม้กระทั่งพระรัตนตรัย เช่น นึกด่าหรือจ้วงจาบในใจ ทั้ง ๆ ที่ไม่สบายใจในอาการดังกล่าว แต่ก็ควบคุมไม่ได้ จึงรู้สึกแย่กับตัวเองมาก ยิ่งพยายามกดข่มมันเท่าไหร่ มันก็ยิ่งรังควานหนักขึ้น เหมือนต้องการท้าทาย สิ่งที่คุณควรตระหนักก็คือ ความคิดดังกล่าวไม่ใช่ตัวคุณ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคุณ คุณไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่เป็นใจที่ปรุงแต่งขึ้นมาเอง ดังนั้นคุณไม่ควรโทษตัวเอง อย่าลืมว่าใจนั้นเป็นอนัตตา ไม่สามารถควบคุมหรือบัญชาได้ การที่คุณพยายามบังคับควบคุมจิตไม่ให้คิด จึงเป็นไปไม่ได้

สิ่งที่คุณควรทำมีอย่างเดียวคือ ไม่ต้องไปสนใจความคิดเหล่านั้น หมายความว่า ไม่ต้องไปกดข่มหรือผลักไสมัน มันจะเกิด ก็เป็นเรื่องของมัน มันจะยั่วยุให้คุณไปทำอะไรกับมัน คุณก็อย่าไปหลงกลตอบโต้มัน หากคุณหันหลังให้มัน ไม่นานมันก็จะเลือนหายไปเอง แต่ถ้าคุณไปตอบโต้มัน มันจะฝังรากลึกในใจคุณยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ หลายคนที่ทำตามที่อาตมาแนะนำมา รู้สึกดีขึ้น เพราะพบว่าความคิดดังกล่าวจะค่อย ๆ เลือนหายไป หรือถึงยังไม่เลือนหาย ก็ทำอะไรคุณไม่ได้อีกต่อไป

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved