ปุจฉา-วิสัชนา > ขอทานแกล้งทำเป็นขาขาด ผิดศีลข้อ ๒ ไหม
กลับหน้าแรก

ขอทานแกล้งทำเป็นขาขาด ผิดศีลข้อ ๒ ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการพระไพศาล วิสาโล ผมพบเดินขอทาน ที่แกล้งขาขาด โดยพับขา บอกเรี่ยไรคนว่า "ขอให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญ ทุกคนนะ" พี่คนนี้มาที่เดิม ทุกวัน ผมเห็นมาหลายปีแล้วครับ ไม่ทราบว่า การกระทำแบบนี้ถือว่าผิดศีลข้อ 2 หรือไม่ครับ ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ

ขอทานที่ทำเช่นนั้นถือว่าผิดศีลข้อที่ ๒ แม้จะไม่ได้ขโมยเงินจากใคร แต่การได้ทรัพย์มาด้วยการหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ก็ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อนี้เช่นกัน พึงเข้าใจว่า การได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เช่น ลักขโมย ใช้กำลังบังคับขู่เข็ญ หลอกลวง ปลอมแปลง ทุจริต หรือใช้อำนาจในทางมิชอบ ล้วนผิดศีลข้อ ๒ ทั้งสิ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved