ปุจฉา-วิสัชนา > กลุ้มใจเป็นหัวหน้าที่ไม่เก่งเท่าลูกน้อง
กลับหน้าแรก

กลุ้มใจเป็นหัวหน้าที่ไม่เก่งเท่าลูกน้อง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ ดิฉันได้มีการโอกาสศึกษาการนั่งวิปัสสนากรรมฐานมาได้ซักระยะหนึ่งแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงวิถีความคิดของตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น แต่กลับไม่สามารถวางใจ-ปลงใจได้กับหน้าที่การงานที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากจะกังวลตลอดเวลาว่าตัวเองเป็นหัวหน้าที่ยังไม่ดีพร้อม ภาษาอังกฤษแค่ดีพอที่จะสื่อสารแต่ไม่เข้าใจอย่างละเอียด เข้าใจคลาดเคลื่อน ตอบโต้ได้ไม่ดีและไม่มีเป้าหมายชัดเจนในการมอบหมายงาน ในขณะที่ลูกน้องปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่า รอบคอบกว่า

เพราะเป็นคนที่คิดเองทำเองมาตลอดและเคยชินกับการไม่มีลูกน้องหรือมีก็อยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็ลาออกไป ขณะเดียวกันก็มีความกังวลในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาว่าหัวหน้าจะมองเราแบบไหน เป็นคนไม่เด็ดขาด ไม่เก่ง ไม่มีวิสัยทัศน์หรือเปล่า ดิฉันทราบดีมาตลอดว่า หากดิฉันเป็นคนที่คิดมากให้น้อยลง กังวลให้น้อยลง จะทำให้ดิฉันมีความสุขมาก เพราะชีวิตมีทุกอย่างเพียบพร้อม ขาดก็แต่การวางใจให้เป็นในหน้าที่การงานที่ยังไม่สามารถก้าวข้ามความรู้สึกพวกนี้ไปได้ อยากเรียนปรึกษาหลวงพ่อว่าจะต้องมอง และวางใจอย่างไรดีเจ้าคะ กราบนมัสการเจ้าค่ะ

การเป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชานั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งหรือมีความสามารถกว่าลูกน้อง ผู้นำประเทศส่วนใหญ่มีความรู้ทางเศรษฐกิจน้อยกว่ารัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง แต่หลายคนสามารถบริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจได้ ก็เพราะตัดสินใจได้ถูกต้อง รู้จักเลือกใช้คนและสามารถบริหารจัดการทั้งบุคคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ยังไม่ต้องพูดถึงความสามารถในการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน

ดังนั้นคุณจึงไม่ควรเป็นกังวลที่มีความสามารถน้อยกว่าลูกน้อง ขอให้รู้จักเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน รวมทั้งมีคุณธรรมสามารถผูกใจเขาไว้ได้จนเกิดความศรัทธา ที่สำคัญอีกอย่างคือรู้จักวางใจลูกน้องด้วย เมื่อมอบหมายงานเขาไปแล้ว ก็เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่ หากคุณทำได้เช่นนี้ ก็จะเป็นที่รักและนับถือของลูกน้อง นี้ต่างหากเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้เป็นหัวหน้า

การทำเช่นนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนแรก เพราะสวนทางกับนิสัยเดิม ๆ ของคุณ ตรงนี้แหละที่การปฏิบัติธรรมจะมีความสำคัญ เพราะช่วยให้คุณรู้ทันตัวเองเมื่อเกิดความกังวลหรือเกิดการต่อต้านในใจ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved