ปุจฉา-วิสัชนา > ทำอย่างไรกับคนที่โมโหทำลายข้าวของ
กลับหน้าแรก

ทำอย่างไรกับคนที่โมโหทำลายข้าวของ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 11 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ถ้าเราต้องอยู่กับคนที่ทำร้ายข้าวของ หรือของที่ต้องใช้ทำมาหากิน เวลาที่เขาโมโหในทุกๆเรื่อง เราควรทำอย่างไรดีคะ เรานิ่งไม่ตอบโต้ก็ทำลายของ นิสัยเขาไม่หายคะ เราต้องเด็ดขาดกับเขายังไงคะ เราก็ยอมมาตลอด ให้อภัยทุกครั้ง แต่เขาก็ไม่เปลี่ยนคะ กราบเรียนถามคะ

การไม่ทำอะไรเลย ย่อมไม่ช่วยแก้ปัญหา(ทั้งของคุณและของเขา) แต่เมื่อจะทำ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีที่ “เด็ดขาด” หรือรุนแรง มีทางเลือกที่ดีกว่านั้น คือการไม่ใช้ความรุนแรงหรือสันติวิธี เริ่มจากการพูดกับเขาดี ๆ เตือนสติเขา หลีกเลี่ยงการต่อว่าด่าทอเขาเพราะยิ่งทำให้เขาโมโหและทำลายข้าวของหนักขึ้น

หากเขาไม่ฟัง แถมยังทำลายข้าวของซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณก็ควรใช้วิธีที่หนักขึ้น คือ “คว่ำบาตร” เช่น ไม่พูดไม่คุยกับเขา ที่เคยทำอะไรให้เขา ก็ไม่ทำ หรืออาจถึงกับไม่คบค้าสมาคมด้วย (คณะสงฆ์หลังพุทธกาลใช้วิธีนี้ซึ่งเรียกว่า “ลงพรหมทัณฑ์”กับพระฉันนะ ซึ่งละเมิดพระวินัยเป็นอาจิณ)

หนักกว่านั้นคือ “ดื้อแพ่ง” คือ เขาให้ทำอะไร คุณก็ไม่ทำ ไม่สนใจ ทั้งนี้ไม่ได้ทำด้วยความโกรธเกลียดเขา แต่เป็นการส่งสัญญาณให้เขารู้ว่า พฤติกรรมของเขาเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง และจะต้องได้รับผลเสียตามมาหากยังไม่หยุด วิธีเหล่านี้น่าจะช่วยให้เขาได้คิด ระมัดระวัง รู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนมากขึ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved