ปุจฉา-วิสัชนา > คนตายมาเข้าฝันว่าไม่มีเงินใช้ ควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

คนตายมาเข้าฝันว่าไม่มีเงินใช้ ควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะ โยมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วมาเข้าฝันว่า ตัวเค้าไม่มีเงินใช้ แต่ลูกหลานก็ทำบุญด้วยปัจจัย(เงิน)ถวายพระอยู่บ่อยๆพร้อมเครื่องสังฆทานของใช้ต่างๆ ถึงวันเช้งเม้งก็เผากระดาษที่เป็นแบงค์ไปให้เหมือนกัน ขอให้พระอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำให้โยมว่าต้องทำอย่างไรในกรณีเช่นนี้ค่ะ

ตามคติของพุทธศาสนา ผู้ที่อยู่ในปรโลกไม่ได้ต้องการเงิน เพราะเงินเอาไปใช้ที่นั่นไม่ได้ (ที่จริงเงินมีใช้แต่ในโลกมนุษย์เท่านั้น) บุญกุศลต่างหากเป็นสิ่งที่เขาต้องการ ดังนั้นลูกหลานจึงควรทำบุญอุทิศให้แก่เขา ด้วยการถวายสังฆทาน เมื่อถวายสังฆทานแล้วก็น้อมใจอุทิศบุญกุศลให้เขา เท่านี้ก็สำเร็จประโยชน์แล้ว สังฆทานนั้นค่ประกอบด้วยไทยธรรมหรือปัจจัยสี่ก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องถวายเงินก็ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved