ปุจฉา-วิสัชนา > ควรให้ทางกับผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจร
กลับหน้าแรก

ควรให้ทางกับผู้ที่ไม่เคารพกฎจราจร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ปัจจุบันการขับรถในท้องถนน มักจะเจอกับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจร เช่นมักจะเลี่ยงไปเลนอื่นแล้วไปจอดออกันตรงคอสะพานโดยเปิดไฟเลี้ยวขอขึ้นสะพาน ในสถานการณ์แบบนี้ ในขณะที่เราและผู้ขับขี่อื่นๆขับตามเลนที่ถูกต้องและกำลังรอขึ้นสะพานอยู่ เราควรให้ทางแก่ผู้ขับขี่เหล่านั้น หรือไม่คะ

การกระทำของผู้ขับขี่ดังกล่าวไม่ต่างจากการแซงคิว คุณมีสิทธิที่จะไม่ให้ทางแก่เขา แต่น้ำใจก็จำเป็น คุณควรพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปว่า ระหว่างการมีน้ำใจต่อผู้อื่น กับ การรักษาสิทธิของตนและของผู้ที่ต่อคิวข้างหลัง (หรือการสอนให้เขารู้จักเคารพกฎจราจร) อะไรที่สำคัญกว่ากัน หากคนที่ขอทางได้รับน้ำใจจากคนอื่นตลอดเวลา เขาก็จะทำเช่นนั้นเป็นนิสัย ไม่สนใจกฎจราจรหรือสิทธิของคนอื่น แต่หากเขามีความจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ แล้วไม่มีใครให้ทางเขาเลย ผลเสียที่ร้ายแรงก็อาจตามมา

จะว่าไปแล้วมีบางคนที่ไม่ได้ตั้งใจแซงคิวหรือเจตนาเอาเปรียบผู้อื่น แต่เพิ่งนึกได้ว่าต้องขึ้นสะพานเมื่อรถเลยท้ายแถวไปแล้ว จึงต้องไปขอทางใกล้คอสะพาน กรณีแบบนี้ก็น่าจะได้รับความเห็นใจ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved