ปุจฉา-วิสัชนา > ทำอย่างไรกับคนเข้าวัด ทำบุญ แต่ไม่มีเมตตา
กลับหน้าแรก

ทำอย่างไรกับคนเข้าวัด ทำบุญ แต่ไม่มีเมตตา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการครับ ผมมีความสงสัยและปัญหาบางอย่างอยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ

๑. คนที่เข้าวัด ทำบุญ สวดมนต์เป็นประจำ ทุกคืน เวลามีปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัว ทำไมชอบใช้กำลังใช้ความรุนแรง ซึ่งผมไม่เคยโต้ตอบเลย ไม่อยากให้เป็นเหมือนศึกสายเลือดทำให้รู้สึกว่า การมีจิตใจดี ชอบทำบุญ สวดมนต์ไม่ได้ช่วยให้เป็นคนดีมีเมตตาเลย ถ้ายังต้องเจอกันกับคนแบบนี้ควรคิด และปฏิบัติตัวอย่างไรครับ

๒. เวลามีปัญหา อธิบายเหตุผล กับพ่อแม่ แต่ถูกหาว่าพูดไม่จบซักที สุดท้ายโดนพ่อตบ ควรทำอย่างไรครับ

กราบขอบคุณพระอาจารย์ครับ

การเข้าวัด ทำบุญ สวดมนต์เป็นประจำ ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า จะทำให้บุคคลเป็นคนมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะผู้คนทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลที่หลากหลาย บางคนเข้าวัดเพราะต้องการหนีปัญหามากกว่าเปิดใจฟังธรรม ทำบุญเพราะใจที่มุ่งอยากได้เข้าตัว (เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ)มากกว่าอยากสละออกไปเพื่อการลดละกิเลส สวดมนต์เพื่อหวังการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หากเข้าวัด ทำบุญ และสวดมนต์ด้วยแรงจูงใจดังกล่าว หรือทำแค่รูปแบบ โดยไม่สนใจฝึกฝนตนเพื่อลดโลภ โกรธ หลง หรือเห็นแก่ตัวให้น้อยลง ก็ย่อมมีพฤติกรรมไม่ต่างจากคนทั่วไปที่ไกลวัด หรืออาจแย่กว่าด้วยซ้ำหากหลงตนว่ามีธรรมะมากกว่าผู้อื่น เกิดอาการยกตนข่มท่าน หรือมองผู้อื่นแบบติดลบ เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครอบงำได้ง่าย เพราะคิดว่าตนนั้นถูกไปหมดทุกเรื่อง เมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลแบบนี้ จึงไม่ควรคาดหวังเขามากเกินไป แต่ควรมองเขาตามความเป็นจริง รวมทั้งมีเมตตาต่อเขาให้มาก เช่นเดียวกับที่พึงมีต่อคนทั่วไป

การอธิบายเหตุผลของคุณ พ่อแม่อาจมองว่าเป็นการโต้เถียงก็ได้ หากพ่อแม่เป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตน และเห็นว่าตนถูกเสมอ ก็จะไม่ฟังเหตุผลของลูก และอาจอารมณ์เสียได้ง่ายเพราะรู้สึกลูกกำลังเถียงพ่อแม่ ทางที่ดีคุณควรดูว่าท่านพร้อมจะฟังหรือไม่ หากยังไม่พร้อมควรหยุดก่อน แล้วค่อยหาโอกาสอธิบายให้ท่านฟังเมื่อท่านอารมณ์ดีหรือพร้อมจะฟังมากขึ้น หาไม่จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved