ปุจฉา-วิสัชนา > ดื่มเหล้าก่อนทำสมาธิจะบาปไหม
กลับหน้าแรก

ดื่มเหล้าก่อนทำสมาธิจะบาปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการครับพระอาจารย์ ผมอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าผมดื่มเหล้ามาแล้ว ก่อนนอนจะนั่งทำสมาธิจะบาปไหมครับ

บาปหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตใจเสื่อมลง การกินเหล้าจึงเป็นบาปเพราะทำให้ขาดสติและเกิดความหลงได้ง่าย ส่วนการทำสมาธินั้นถือว่าเป็นบุญ แม้กินเหล้ามาก่อนนั่งสมาธิ การทำสมาธิก็ยังเป็นบุญอยู่นั่นเอง แต่อาจได้น้อยหากมีอาการมึนเพราะเหล้า ทางที่ดีคุณควรงดกินเหล้า ยิ่งต้องการให้จิตมีสมาธิ ก็ยิ่งจำเป็นต้องงดเหล้า

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved