ปุจฉา-วิสัชนา > เอาของที่จะถวายพระเก็บไว้รวมกับของที่ใช้เจองจะบาปไหม
กลับหน้าแรก

เอาของที่จะถวายพระเก็บไว้รวมกับของที่ใช้เจองจะบาปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ผม สุรจิต วรรธะมานี มีข้อสงสัย ขอสอบถามพระอาจารย์ดังนี้ ผมจะซื้อของกินของใช้ เก็บไว้รวมกัน วันไหนต้องการใช้หรือกินสิ่งของใด จะหยิบมาเปิดใช้เปิดกิน วันไหนต้องการไปทำบุญถวายของกินของใช้กับพระสงฆ์ ก็จะหยิบของกินของใช้ออกมา จากที่เก็บไว้ด้วยกัน เพื่อถวายพระ (ของกินของใช้ ที่ตั้งใจถวายพระสงฆ์ จะไม่นำมากินหรือใช้เพื่อตัวเองอีก แม้ว่าจะไม่ได้ถวายกับพระสงฆ์ในวันนั้น ก็จะนำไปถวายครั้งต่อไป ) ลักษณะการกระทำแบบนี้ เป็นบาปหรือไม่ ของกินของใช้ที่ซื้อมามีความตั้งใจซื้อไว้กินใช้และทำบุญ แต่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับหยิบของกินของใช้ ที่จะถวายพระ มาใช้มากินเอง

ทานคือการสละของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ตราบใดที่ของเหล่านั้น ไม่ใช่เป็นของคนอื่น (หรือขโมยมา) อีกทั้งให้ด้วยศรัทธาหรือความปราถนาดีต่อผู้รับ ก็ย่อมเป็นบุญทั้งนั้น ยิ่งเป็นของที่สมควรแก่ผู้รับ ก็ยิ่งเป็นบุญมากขึ้น ดังนั้นที่คุณทำไปนั้นไม่ควรกังวลว่าจะเป็นบาป ชาวบ้านแต่ก่อนเวลาใส่บาตร อาหารที่ถวายพระก็มาจากอาหารที่ทำกินกันในครอบครัวนั้นแหละ แต่เขาจะถวายพระก่อน แล้วกินส่วนที่เหลือ หากเป็นวันสำคัญ เขาจะทำอาหารให้ดีเป็นพิเศษ ส่วนหนึ่งก็ถวายพระ ที่เหลือก็กินในครอบครัว แต่ก็กินหลังจากถวายพระแล้ว

หากของที่คุณจะถวายพระไม่ได้ต่างจากของที่บริโภคเองจะเก็บรวมในที่เดียวกัน ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved