ปุจฉา-วิสัชนา > ร่างกายเกร็ง ตาเบิกโพลงก่อนตาย แสดงว่าจิตไม่สงบใช่ไหม
กลับหน้าแรก

ร่างกายเกร็ง ตาเบิกโพลงก่อนตาย แสดงว่าจิตไม่สงบใช่ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 มิถุนายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พระอาจารย์คะมนุษย์กับสัตว์ก่อนจิตออกจากร่างแล้วกล้ามเนื้อเกร็งหรือบิดงอ ร่างกายลุกขึ้นนั่งได้ก่อนที่จะนอนแล้วจิตออกจากร่าง หรือตายตาเบิกโพลง นั่นหมายถึงมีจิตใจไม่สงบ หรือเป็นสภาวะการเกร็งของกล้ามเนื้อก่อนตาย ขอบคุณค่ะ เพราะเคยเห็นจากสัตว์เลี้ยง หรือคนข้างบ้านสงสัยค่ะ

อาการทางกายที่คุณว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อหรือระบบประสาท เพราะเมื่อใกล้ตายการทำงานของสมองจะแปรปรวนอย่างมาก แต่การลุกขึ้นนั่งได้ก่อนที่จะนอนหลับแล้วตายไปนั้น เท่าที่ทราบวงการแพทย์ยังไม่มีข้อสรุป บางคนสามารถพูดคุยได้เหมือนกับว่าจะหายแล้ว แต่ที่จริงเป็น “ก๊อกสุดท้าย” เหมือนไฟที่ลุกโพลงก่อนที่จะมอดดับ

ส่วนตาเบิกโพลงนั้น อาจเป็นไปได้ว่าผู้ตายยังมีสิ่งค้างคาใจหรือความห่วงกังวล ความไม่พร้อมจะตายทำให้เกิดอาการ “ตายตาไม่หลับ” แต่ถ้าเกิดขึ้นกับสัตว์ น่ามีสาเหตุจากการเกร็งของกล้ามเนื้อหรือระบบประสาทแปรปรวนมากกว่า

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved