ปุจฉา-วิสัชนา > ต้องทำงานกับคนพาลวางใจอย่างไร
กลับหน้าแรก

ต้องทำงานกับคนพาลวางใจอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 เมษายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ ดิฉันมีเพื่อนที่เคยให้ความช่วยเหลือด้านการงาน โดยการหาที่ทำงานใหม่ให้ดิฉัน โดยลักษณะนิสัยของเพื่อนคนนี้อาจจะเรียกว่าเป็นคนพาลก็ได้ แต่เนื่องจากในอดีตก็ไม่มีเรื่องขัดแย้งกันและได้ผลประโยชน์กันทั้ง 2 ฝ่ายจึงอยู่ร่วมกันด้วยดี พอดิฉันย้ายที่ทำงานมาและเริ่มมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้เพื่อนของดิฉันรู้สึกเสียผลประโยชน์ เค้าก็เริ่มให้ร้ายดิฉันกับผู้อื่น และข่ม ดิฉันกลัดกลุ้ม ไม่รู้จะวางใจของตนเองอย่างไร และไม่รู้ว่าเราควรอยู่ร่วมกับคนพาลต่อไปหรือไม่อย่างไร

ทุกวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้โต้ตอบอะไร พยายามทำในสิ่งที่ถูกที่ควร ตัวดิฉันเองนั้นก็ไม่ได้อยากจะลาออก แต่ก็มีความกลัวว่าเค้าจะทำร้ายเราเพิ่มขึ้นอีก จึงอยากขอความกรุณาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะดิฉันด้วยเจ้าค่ะ

คุณทำถูกแล้วที่ไม่ตอบโต้เขา ขณะเดียวกันก็ไม่ควรระแวงว่าเขาจะทำอย่างโน้นอย่างนี้กับคุณ อะไรยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งกังวล จะทำให้คุณเป็นทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ แต่ก็ไม่ควรประมาท อะไรที่สามารถป้องกันได้ ก็ควรทำ เรียกว่าทำกิจและทำจิตไปพร้อม ๆ กัน หากคุณตั้งมั่นในความถูกต้อง การใส่ร้ายของเขาย่อมบั่นทอนการงานของคุณได้ยาก แต่ถ้าคุณวางใจไม่ถูกต้อง คุณก็จะทุกข์ใจมาก ดังนั้นจึงควรรักษาใจให้มั่นคง อดทนต่อคำพูดของเขา อย่าเอาถ้อยคำของเขามาเป็นอารมณ์ พึงระลึกว่ามันเป็นแค่ลมปากเท่านั้น ถ้าคุณไม่ใส่ใจกับมัน มันก็ทำอะไรจิตใจคุณไม่ได้
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved