ปุจฉา-วิสัชนา > มีเวลาน้อยบวชเพียงแค่ห้าวันจะเพียงพอไหม
กลับหน้าแรก

มีเวลาน้อยบวชเพียงแค่ห้าวันจะเพียงพอไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 เมษายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เรียนถามพระอาจารย์ครับ ผมมีความตั้งใจที่จะบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาและญาติพี่น้อง แต่ด้วยข้อจำกัดของการทำงานทำให้สามารถบวชได้เพียง ๕ วันเท่านั้น จากที่ตั้งใจไว้ ๑๕ วัน

แต่มีคนบอกว่าบวชแค่ ๕ วันไม่ได้อะไรต้องบวชอย่างน้อย ๗ วัน จึงอยากถามว่าจริงไหมครับ เพราะผมไม่สามารถลางานได้เกิน ๕ วันแน่นอน และ ๕วันนี้ถ้าจะทำให้มันมีประโยชน์มากที่สุดควรทำอย่างไรและทำอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

การบวชแค่ ๕ วันนั้นได้ประโยชน์น้อย เพราะเป็นเวลาที่สั้นมาก ยังห่มจีวรไม่คล่องก็ต้องลาสิกขาแล้ว การบวชจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจนเข้าใจและนำมาใช้ประโยชน์แก่ชีวิตได้ อย่าว่าแต่การปฏิบัติกรรมฐานหรือทำสมาธิภาวนาเลย แค่การศึกษาในทางปริยัติ เวลา ๕ วันถือว่าน้อยมาก คุณควรหาเวลาบวชให้มากกว่านี้ จะให้ดีควรมีเวลาสักหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยจึงจะได้ประโยชน์คุ้มค่าจากการบวช ยิ่งคนที่เสียเงินทองและเวลาไปมากมายสำหรับการเตรียมบวช ยิ่งต้องบวชให้นาน ๆ จึงจะคุ้มกับเงินทองและเวลาที่เสียไป
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved