ปุจฉา-วิสัชนา > อธิษฐานให้ตัวเรารับเคราะห์กรรมแทนคนในครอบครัว
กลับหน้าแรก

อธิษฐานให้ตัวเรารับเคราะห์กรรมแทนคนในครอบครัว

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 เมษายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะ ขอเรียนถามว่าเมื่อเราสวดมนต์ ไหว้พระ หรือปฏิบัติธรรมถือศีล 8 เราสามารถอธิษฐานให้เรารับเคราะห์กรรมร้ายแทนคนในครอบครัวได้มั้ย

แต่ละคนมีกรรมเป็นของตน ไม่มีใครที่สามารถรับผลกรรมแทนคนอื่นได้ แต่เราสามารถช่วยคนในครอบครัวได้ด้วยการแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลให้ได้ การกระทำดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้ไม่มากก็น้อย
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved