ปุจฉา-วิสัชนา > คนตายไปแล้วยังรอกัน เพื่อจะอยู่ด้วยกันหรือไม่
กลับหน้าแรก

คนตายไปแล้วยังรอกัน เพื่อจะอยู่ด้วยกันหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 เมษายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบเรียนถามพระไพศาลที่เคารพ ดิฉันขอเรียนถามปัญหาค่ะ คุณแม่ของลูกพี่ลูกน้องเสียชีวิต และได้จัดพิธีฌาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ลูก 5 คน ตัดสินใจว่าจะนำอัฎฐิและอังคารไปลอยพร้อมกับสามีที่จากไป เมื่อ 33 ปีที่ผ่านมา โดยมีความเชื่อว่าพ่อยังรอแม่อยู่ เลยคิดว่าจะเอากระดูกของพ่อที่บูชาอยู่ไปลอยพร้อมกัน พ่อแม่จะได้อยู่ด้วยกัน แต่ลูกคนโตไม่เห็นด้วยกับน้องๆ อยากนำกระดูกแม่มาบูชาเอง แต่น้องๆไม่ยอมบอกว่าต้องลอยไปทั้งหมด อยากเรียนถามว่า ถูกต้องหรือไม่กับความเชื่อที่ว่า คนตายต่างเวลาจะรอกันอยู่ และจะมีวิธีช่วย ลูกคนโตให้ไม่รู้สึกผิดที่ไม่ไปลอยกระดูกพ่อแม่ กราบรบกวนกรุณาตอบเร็วหน่อยนะคะ เพราะลูกคนโตกำลังทุกข์มาก (อีกประมาณ 90 วันจะไปลอยกระดูกพ่อแม่)

ความเชื่อที่ว่าคนตายต่างรอกันอยู่นั้น ไม่มีในพระไตรปิฎกหรือคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อตายไปแล้ว บุญหรือบาปย่อมชักนำให้ไปในทางใดทางหนึ่ง เว้นแต่เคยทำบุญร่วมกันมา ก็ย่อมได้พบกันอีกในภพหน้า ถ้าสามีภรรยาอยากพบกันในชาติหน้าก็ต้องทำความดีเสมอกัน ดังมีพุทธพจน์ว่า “ถ้าสามีและภรรยาทั้งสองฝ่ายหวังจะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งสองฝ่ายพึงมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะ (การสละ) เสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน สามีและภรรยาทั้งสองฝ่ายนั้นย่อมได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า”

นอกจากการทำบุญหรือความดีแล้ว การทำบาปหรือจองเวรกัน ก็เป็นเหตุให้ได้มาพบกันอีกเช่นกัน ทั้งหมดนี้อยู่ที่กรรม ไม่ได้อยู่ที่อัฐิหรือกระดูก แม้จะลอยอังคารพร้อมกัน หรือฝังศพข้างเคียงกัน ก็ไม่มีผลต่อการที่จะได้พบกันหรือไม่

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved