ปุจฉา-วิสัชนา > เบื่อหน่ายชีวิตทำอย่างไรดี
กลับหน้าแรก

เบื่อหน่ายชีวิตทำอย่างไรดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 2 เมษายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ พระอาจารย์ครับ พระอาจารย์เคยเบื่อหน่ายชีวิตไหมครับ พระอาจารย์ขจัดความรู้สึกน่าเบื่อหน่ายชีวิตอย่างไรครับ ถ้าไม่ใช่การนั่งสมาธิ ผมต้องทำงาน ต้องขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนไปตามที่ต่างๆ คำพูดคนบางคำ ก็วนเวียนอยู่ในหัวเสมอ ผมเซ็งครับพระอาจารย์ ผมอยากสร้างตัว ไม่ใช่เอาแค่ตัวเองรอ

 

อาตมาจำไม่ได้ว่าเคยเบื่อหน่ายชีวิตหรือไม่ ถ้าเบื่ออย่างอื่น ก็เคยมีเป็นพัก ๆ แต่มักกินเวลาไม่นาน อาตมาคิดว่าคนเราเบื่อหน่ายชีวิตก็เพราะไม่มีจุดหมายในชีวิต จึงอยู่ไปวัน ๆ ไร้เป้าหมาย หรือไม่ก็เพราะขาดความภาคภูมิใจในชีวิต แม้มีกินมีใช้ หรือเที่ยวเตร่สนุกสนานเป็นนิจ ลึก ๆ ก็รู้สึกว่าชีวิตนั้นไร้คุณค่า จึงรู้สึกว่างเปล่าข้างใน การขาดความสุขภายในก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เบื่อชีวิต คุณลองตั้งเป้าหมายในชีวิต ที่เป็นสิ่งดีงาม ชวนให้ภาคภูมิใจ แล้วทุ่มเทกำลังกายและสติปัญญาเพื่อสิ่งนั้น รวมทั้งมีใจรักในสิ่งที่ทำ คุณจะมีความสุข และรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย ไม่น่าเบื่อหน่าย

การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยลดความเบื่อชีวิตได้ มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่พบว่าเมื่อช่วยผู้อื่นแล้ว เกิดความเปลี่ยนแปลงภายใน คือความทุกข์ของตนลดลง มีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะได้เห็นคนอื่นมีความสุข อีกทั้งยังรู้สึกว่าชีวิตของตนมีคุณค่า น่าภาคภูมิใจ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved