ปุจฉา-วิสัชนา > ผลกรรมของคนในครอบครัวรับแทนกันได้หรือไม่
กลับหน้าแรก

ผลกรรมของคนในครอบครัวรับแทนกันได้หรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 เมษายน 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เพื่อนผมมีคำถามที่ผมไม่อาจตอบได้ รบกวนพระอาจารย์ตอบให้ด้วยครับ "ปุจฉาทางธรรมน่ะ เคยได้ยินเรื่องเวลาสร้างบาปกรรมตกแก่ลูกหลาน...ทำไมกรรมต้องไปตกกะคนอื่น ที่ไม่ใช่คนทำกรรม หรือการบวชช่วยพ่อแม่ไม่ตกนรก อันนี้ ถ้าเป็นคติธรรมเพื่อแสดงความกตัญญูน่ะใช่ แต่ถ้าบอกไม่ตกนรกจิงๆ อันนี้งง เลยอยากถามผู้รู้ทางธรรมครับ" ขอบพระคุณที่ได้โปรดชี้แนะครับ

 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เรามีกรรมเป็นของของตน” ความหมายหนึ่งก็คือ ใครทำกรรมใดไว้ ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้น จะถ่ายโอนให้ใครไม่ได้ หรือจะมีคนอื่นมาขอรับผลกรรมนั้นแทนก็ไม่ได้ อันนี้เป็นกฎธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม กรรมหรือการกระทำของใครก็ตาม สามารถส่งผลกระทบถึงคนอื่นได้หากมีเหตุปัจจัยเอื้ออำนวย ผลกระทบดังกล่าวอาจเป็นผลกระทบในทางร้าย และผู้ได้รับผลกระทบอาจเป็นลูกหลานของผู้กระทำ ในกรณีเช่นนั้นก็มักพูดเป็นสำนวนว่า “บาปกรรมตกแก่ลูกหลาน” แต่แท้จริงแล้วใครทำบาปก็ต้องได้รับวิบากแห่งกรรมนั้น ส่วนผลกระทบถึงผู้อื่นนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มีคำอธิบายในเรื่องนี้ว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น อาจมีส่วนแห่งการทำบาปนั้นด้วย หรือไม่ก็เคยทำบาปไว้ในอดีตชาติ จึงต้องมารับผลกรรมในชาตินี้

ส่วนเรื่องที่คุณพูดถึงการบวชว่าช่วยให้พ่อแม่ไม่ตกนรกนั้น อันนี้เป็นความเชื่อซึ่งอาจมีส่วนจริงอยู่บ้างในแง่ที่ว่าการบวชของลูกมักชักนำให้พ่อแม่เข้าวัด จึงได้ทำบุญและฟังธรรม ทำให้ใจเป็นกุศล เกิดสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติ ทั้ง ๓ ประการนี้ช่วยให้พ่อแม่มีโอกาสขึ้นสวรรค์เมื่อสิ้นลม อย่างไรก็ตามหากลูกบวชแล้ว พ่อแม่ไม่สนใจเข้าวัดทำบุญหรือฟังธรรมเลย ยังมีมิจฉาทิฏฐิหรือทำบาปต่อไป ก็ยากที่จะขึ้นสวรรค์ได้ หนักกว่านั้นก็คือ ลูกบวชแล้วไม่สนใจศึกษาธรรม ประพฤติผิดพระวินัย ทำให้พ่อแม่เสียใจ จิตเศร้าหมอง อย่างนี้แทนที่จะช่วยให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ กลับทำให้ตกนรกเสียด้วยซ้ำ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved