ปุจฉา-วิสัชนา > หัวหน้ากลั่นแกล้งให้ออกจากงาน ควรฟ้องร้องเงินชดเชยหรือไม่
กลับหน้าแรก

หัวหน้ากลั่นแกล้งให้ออกจากงาน ควรฟ้องร้องเงินชดเชยหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 27 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์คะ ขณะนี้ลูกมีปัญหาเรื่องการทำงาน หัวหน้างานพยายามจะกลั่นแกล้งหาเรื่องเอาผิด พยายามจะให้ออกจากงาน โดยไม่จ่ายเงินชดเชย พอเราทวงถามตามสิทธิ์ก็บอกว่าจะไม่จ่าย เพราะต้องมี spirit ในการเป็นหัวหน้างาน โดยจะให้ไปหางานในเดือนหน้า เข้า office บ้างหรือไม่เข้าก็ได้

ถ้าเราไม่ยอมนายจ้างและเราฟ้องร้องเรียกเงินชดเชยการเลิกจ้าง จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คะ จริงๆ แล้วไม่ได้อยากเอาเงินชดเชยเท่าไร เพราะประวัติการทำงานเราจะเสียว่าถูกเลิกจ้างและต้องการสอนนายจ้างว่าอย่าเอาเปรียบลูกจ้าง เพราะชอบทำนิสัยแบบนี้บ่อยๆ กับลูกจ้างคนอื่นๆ ที่ผ่านๆ มา ขอบคุณคะ

การทำตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ จะเป็นความผิดไปได้อย่างไร ยิ่งคุณมีเจตนาที่จะตักเตือนเขาว่าทีหลังอย่าเอาเปรียบเอาเปรียบผู้อื่น มิได้ทำไปเพราะต้องการเงินชดเชยเป็นสำคัญ ถือได้ว่าเป็นการทำความถูกต้องให้เกิดขึ้น จึงไม่ควรรู้สึกผิด แต่ก็อย่าลืมดูแลจิตใจของตนไปด้วย หาไม่คุณจะเป็นทุกข์เพราะถูกความโกรธเกลียดรังควานจิตใจ
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved