ปุจฉา-วิสัชนา > รู้สึกผิดที่ไม่ได้ช่วยเหลืออุปัฏฐากพระที่อาพาธ
กลับหน้าแรก

รู้สึกผิดที่ไม่ได้ช่วยเหลืออุปัฏฐากพระที่อาพาธ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 27 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ดิฉันได้เคยไปบวชชีพราหมณ์ที่วัดแห่งหนึ่งกับแม่ของดิฉันซึ่งท่านเป็นแม่ชีที่วัดนั้น แล้วหลังจากสึกก็ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ แม่ชีได้บอกเล่าว่าท่านเจ้าอาวาสได้อาพาธจึงได้ฝากถามมาว่า ดิฉันพอจะรับเป็นคนอุปัฏฐากท่านเจ้าอาวาสได้หรือไม่ ในขณะนั้นดิฉันยังไม่พร้อมทางด้านทรัพย์จึงได้ตอบปฏิเสธท่านไป ในใจของดิฉันรู้สึกไม่สบายใจมาตลอด จนวันมาฆบูชาปีนี้ได้ทราบข่าวว่าท่านเจ้าอาวาสได้ดับขันธ์ลงแล้ว ดิฉันรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดที่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรท่านเลย พระคุณเจ้าพอจะให้คำแนะนำแก่ดิฉันในการประพฤติปฏิบัติตัวต่อไปด้วยเจ้าคะ

การที่คุณปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุที่ยังไม่พร้อมด้านทรัพย์ ไม่ใช่ความผิดของคุณเลย มองในอีกแง่หนึ่งหากคุณรับเป็นอุปัฏฐากให้ท่านแล้วไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้เต็มที่เพราะขัดสนทุนทรัพย์ คุณก็คงรู้สึกผิดไม่น้อย ในเมื่อคุณไม่ได้ปฏิเสธท่านเพราะความเห็นแก่ตัวหรือไร้น้ำใจ ก็ไม่ควรรู้สึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไป การเอาแต่คิดวนอยู่กับเรื่องนี้มีแต่ทำให้คุณเป็นทุกข์มากขึ้น

อย่างไรก็ตามหากคุณอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้รู้สึกสบายใจมากขึ้น ก็ลองพิจารณาดูว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่หลวงพ่อได้ทิ้งเอาไว้ มีอะไรบ้างที่ควรรักษาและสืบต่อเอาไว้ แม้คุณไม่สามารถช่วยเหลือท่านโดยตรง แต่ก็สามารถช่วยรักษาคุณงามความดีของท่าน หรือทำให้คุณงามความดีของท่านได้แพร่หลายเพื่อประโยชน์แห่งธรรม

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved