ปุจฉา-วิสัชนา > นั่งสมาธิแล้วตัวเอียงจะหงายหลัง
กลับหน้าแรก

นั่งสมาธิแล้วตัวเอียงจะหงายหลัง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ผมขอเรียนถามเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนา ดังนี้ ผมนั่งภาวนาพุทโธ ดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งรู้สึกว่า ปวดเมื่อยมากๆ ก็นำจิตมาจดจ่ออยู่ตรงบริเวณที่รู้สึกปวดนั้น แล้วก็กำหนดจิตว่า ต่อให้ปวดเมื่อยแค่ไหน ก็จะไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ขอมอบร่างกาย ถวายชีวิตบูชาแด่พระพุทธเจ้า ปรากฏว่า รู้สึกว่าตัวเอียงๆ เหมือนจะหงายหลัง และรู้สึกเหมือนวิญญาณจะหลุดออกจากร่างกาย แต่ไม่สนใจ นั่งภาวนาต่อไป จนหงายหลังไปกับพื้น ในท่าขัดสมาธิเลย จึงลืมตาตื่นขึ้นมา แล้วอาการปวดเมื่อยก็หายไป เหลือแต่จิตที่สงบนิ่งมากๆ รู้สึกมีความปีติ อย่างบอกไม่ถูก

อยากเรียนถามว่า ถ้ารู้สึกตัวเอียงๆ เหมือนจะหงายหลังนี่ ควรจะรู้สึกตัว แล้วดึงตัวกลับมานั่งตรงเหมือนเดิม หรือปล่อยให้ร่างกายเป็นไปเอง เราแค่ดูเฉยๆ และควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับ

ถ้าภาวนาเพื่อเจริญสติ ก็ควรจะรู้สึกตัวและรับรู้อาการของกายเมื่อเสียสมดุล แล้วปรับกายให้นั่งอยู่ในท่าปกติ เช่นเดียวกับเวลาใจฟุ้งซ่านหรือถูกอารมณ์ครอบงำ ก็รู้ว่าจิตกำลังเสียสมดุล ไม่ปกติแล้ว ต่างกันนิดหน่อยก็ตรงที่ เมื่อมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่าน จิตก็จะหยุดส่งออกนอก กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นปัจจุบัน ส่วนกายนั้น เมื่อรู้ว่ากายเครียดตึงหรือเสียสมดุล เท่านั้นยังไม่พอ ต้องช่วยกายด้วยการผ่อนคลายกายหรือดึงกายให้กลับมาเป็นปกติ
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved