ปุจฉา-วิสัชนา > ยึดมั่นพระรัตนตรัยแต่ได้รับกุมารทองจากผู้ใหญ่
กลับหน้าแรก

ยึดมั่นพระรัตนตรัยแต่ได้รับกุมารทองจากผู้ใหญ่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ดิฉันได้รับของฝากซึ่งเป็นกุมารทองโลหะมาขนาดลำตัว แต่ในใจไม่ต้องการรับเพราะยึดเอาคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นสรณะไม่ต้องการพึ่งสิ่งพวกนี้ในการประกอบการงาน แต่ไม่กล้าปฏิเสธเพราะท่านเป็นญาติผู้ใหญ่จึงได้ขอกุมารทองจากพระมามอบให้ ดิฉันจะต้องทำยังไงกับกุมารทองที่รับมาดีคะ

เมื่อคุณไม่ต้องการกุมารทอง ควรมอบให้แก่ผู้อื่นที่อยากได้ ดีแล้วที่คุณถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะยิ่งกว่าอะไรอื่น
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved