ปุจฉา-วิสัชนา > พระกด like รูปผู้หญิงอาบัติไหม
กลับหน้าแรก

พระกด like รูปผู้หญิงอาบัติไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ผมมีเรื่องรบกวนถามพระอาจารย์หน่อยครับ คือพระกดไลท์รูปผู้หญิงอาบัติใหมครับ? รบกวนพระอาจารย์ตอบหน่อยนะครับ

ถ้าเป็นการกดไลค์เพราะเห็นว่ารูปผู้หญิงนั้นสวย ดึงดูดใจ หรือเพราะเพลิดเพลินยินดีในรูปนั้นก็ย่อมไม่เหมาะแก่สมณสารูป แต่จะว่าเป็นอาบัติทีเดียวก็คงไม่ได้ เพราะไม่มีสิกขาบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ มีแต่ข้อที่ห้ามพระพูดเกี้ยวหญิง หรือพูดล่อลวงหญิง หากทำเช่นนั้นก็เป็นสังฆาทิเสส
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved