ปุจฉา-วิสัชนา > คำถามจากพระบวชใหม่
กลับหน้าแรก

คำถามจากพระบวชใหม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบพระคุณเจ้าครับ ผมขอกราบขออภัยถ้าผมใช้คำพูดผิดหรือใช้ภาษาผิด ผมเพิ่งจะบวซได้ 30 วัน ครับผมมีคำถามครับ

1.เวลานั่งสมาธิในกุฏิไม่ห่มจีวรได้ไหมครับ
2.การเป็นพระ สวดพระคาถาไม่คล่องแล้วไปสวดในงานพิธีต่างๆแล้วได้ปัจจัยมาจะเป็นไรไหม
3.พระใหม่อันดับแรกควรฝึกอะไรก่อนครับ ขอขอบพระคุณครับ

การนั่งสมาธิในกุฏิ โดยไม่ห่มจีวร มีแต่อังสะและสบง ย่อมกระทำได้ เพราะเป็นที่ส่วนบุคคล ส่วนคำถามข้อ ๒ นั้น ถ้าว่าตามธรรมเนียมแล้วไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายหากได้ปัจจัยมาทั้ง ๆ ที่สวดไม่คล่อง เพราะปัจจัยเหล่านั้นไม่ใช่เป็นค่าจ้างสำหรับการสวด ที่โยมถวายก็เพราะมีศรัทธาและอยากเกื้อกูลพระภิกษุสงฆ์ ถือว่าเป็นทานที่ให้ด้วยศรัทธา แต่ถ้าว่าตามพระวินัยแล้ว การรับปัจจัยหรือเงินทองนั้นย่อมไม่ถูกต้อง

พระใหม่ควรศึกษาพระวินัยเป็นอันดับแรก และพยายามปฏิบัติตามข้อวัตรให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความสำรวมและเป็นที่ศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ควบคู่กันไปก็คือ การศึกษาพระธรรม ทั้งปริยัติและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่จากการบวช ยิ่งมีเวลาบวชน้อย ก็ยิ่งต้องให้เวลากับการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved