ปุจฉา-วิสัชนา > สร้างบ้านใหม่ต้องตั้งศาลพระภูมิไหม
กลับหน้าแรก

สร้างบ้านใหม่ต้องตั้งศาลพระภูมิไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ขอความกรุณาสอบถามเรื่องการตั้งศาลพระภูมิ-ศาลเจ้าที่ค่ะ ว่าในทางพุทธศาสนาแล้ว หากเราสร้างบ้านใหม่ จะต้องตั้งศาลหรือไม่คะ แค่นิมนต์พระมาทำพิธีขึ้นบ้านใหม่จะเพียงพอหรือไม่ ขอบพระคุณมากค่ะ

การตั้งศาลพระภูมิอย่างที่ทำในปัจจุบันนั้น เป็นธรรมเนียมที่เพิ่งมีไม่นาน คนไทยสมัยก่อนไม่นิยมสร้างศาลพระภูมิประจำบ้าน แต่สร้างศาลพระภูมิเพื่อคุ้มครองทั้งหมู่บ้าน (เช่นอีสานมีศาลปู่ตา) ทั้งนี้เป็นความเชื่อของท้องถิ่น ไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ดังนั้นหากคุณจะสร้างบ้านใหม่ ไม่จำต้องตั้งศาลพระภูมิก็ได้ แค่นิมนต์พระมาทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ก็เพียงพอ (ที่จริงพิธีนี้ก็เป็นของใหม่เช่นเดียวกัน) หรือจะไม่ทำก็ได้ แต่ขอให้มั่นคงในการบำเพ็ญธรรม ได้แก่ ทาน ศีล และภาวนา ธรรมที่บำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอ เป็นเครื่องคุ้มครองที่ดีที่สุด ดังพุทธพจน์ว่า “ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม”
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved