ปุจฉา-วิสัชนา > เจอคำสอนในเพจหนึ่ง คำสอนเชื่อได้ไหม
กลับหน้าแรก

เจอคำสอนในเพจหนึ่ง คำสอนเชื่อได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ฝากแอดมินให้รบกวนช่วยสอบถามพระไพศาล เพื่อไขความกระจ่างตามแนวคำสอนที่เจอมาในเพจนี้ด้วยค่ะ อยากทราบว่าจริงหรือและเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือคะ เพจนี้เป็นของใครพอทราบไหมคะ ขอบคุณค่ะ และฝากกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยค่ะ

https://www.facebook.com/BuddhaSamakkee/posts/219233661614092:0

เข้าใจว่าผู้จัดทำเจตนาเพจนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักวัดพระธรรมกาย และเจตนาใช้เพจนี้เพื่อปกป้องและแก้ต่างให้แก่วัดพระธรรมกายเป็นสำคัญ คำสอนบางส่วนในเพจนี้สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธองค์ แต่ก็มีบางส่วนที่เป็นของวัดพระธรรมกายเอง จึงควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved