ปุจฉา-วิสัชนา > ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
กลับหน้าแรก

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 14 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ สำนวนที่ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน จากความคิดเห็นของพระอาจารย์จริงหรือเปล่าคะ

สำนวนที่ว่า "ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน" มีข้อดีตรงที่เตือนเราไม่ให้ตีค่าคนโดยดูที่วงศ์ตระกูล ชาติกำเนิด ผิวสี หรือเงินทอง แต่อาตมาไม่เห็นด้วยกับสำนวนนี้ทีเดียวนัก เพราะสำนวนนี้ให้ความสำคัญกับ "ผลงาน" หรือ "ผลสำเร็จ" ซึ่งมีนัยยะว่าคนที่ประสบความล้มเหลวย่อมมีคุณค่าน้อยกว่าคนที่ประสบความสำเร็จ

ในความเห็นของอาตมา ค่าของคนน่าจะอยู่ที่คุณงามความดี รวมทั้งความพากเพียรพยายามในการทำความดีหรือสิ่งดี คนที่ทำงานล้มเหลวแต่มีความพากเพียรพยายาม ควรได้รับการสรรเสริญมากกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเพราะใช้เส้นสาย (ไม่ต้องพูดถึงการคดโกง)

อย่างไรก็ตามถ้ามองว่าสำนวนนี้ส่งเสริมให้ผู้คนทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เอาแต่เสพสุขส่วนตัว หรือปล่อยชีวิตให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ สำนวนนี้ก็มีคุณค่าไม่น้อย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved