ปุจฉา-วิสัชนา > ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นภาพต่างๆ ควรทำอย่างไรดี
กลับหน้าแรก

ปฏิบัติธรรมแล้วเห็นภาพต่างๆ ควรทำอย่างไรดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะ จะขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้ปฏิบัติธรรม มีเรื่องอยู่ว่าได้อธิษฐานเดินกรรมฐานว่าขอให้สำเร็จธรรมอริยสัจ 4 แต่ที่ได้อธิฐานแบบนั้นเนื่องมาจาก ได้รับความทุกข์กับเรื่องเสียงพากษ์ ไม่หยุดเกือบตลอดเวลา เหมือนมีจิตซ้อนอยู่ในกาย เมื่อปฏิบัติไม่นานก็เกิด เหมือนโดนสะกิดจิตเรื่องราวในอดีตขึ้นมาทำให้รู้สาเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่คิดไม่ถึง แต่บางเรื่องก็ได้รู้สาเหตุเพราะอะไร (เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ตามอริยสัจ 4) อยากจะเรียนถามว่า จะต้องปฏิบัติอย่างไรดี ถึงจะพ้นทุกข์ ซึ่งได้อ่านข้อความที่พระอาจารย์ได้แนะนำว่า อย่ายอมใช้กรรมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้ปล่อยวาง (ซึ่งก็ได้ปฏิบัติอยู่) แต่บางครั้งก็โดนจิตลากไป ทำให้เกิดอาการร้องไห้ซึ่งตามหยุดไม่ค่อยทัน จึงขอกราบความเมตตาในการจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

เพียงแค่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตก็พอ ไม่ว่าจะเป็นเสียงพากษ์ หรือภาพนิมิต รวมทั้งความคิดต่าง ๆ ที่พรั่งพรูออกมา ไม่ต้องทำอะไรกับมัน คือไม่คล้อยตามหรือกดข่มมัน แค่รู้หรือ “เห็น”ด้วยใจที่เป็นกลางก็พอแล้ว เหมือนคนที่กำลังดูตัวละครที่โลดแล่นบนเวที โดยไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับมัน ไม่นานตัวละครก็จะลงจากเวทีไปเอง แต่หากบางครั้งเผลอมีอารมณ์ร่วมกับมัน เช่น เสียใจจนร้องไห้ ก็ให้ตั้งสติ กลับมาดูความเศร้าเสียใจนั้น โดยไม่ต้องกดข่มมัน เดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง เพราะธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้น
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved