ปุจฉา-วิสัชนา > ใส่ชุดนอนสวดมนต์ได้ไหม
กลับหน้าแรก

ใส่ชุดนอนสวดมนต์ได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

การสวดมนต์ก่อนนอนในห้องนอน แล้วใส่ชุดนอน จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดให้สุภาพเรียบร้อยก่อนสวดมนต์ไหมคะ หรือว่าใส่ชุดนอนสวดมนต์ก็ได้คะ

การใส่ชุดนอนสวดมนต์ในห้องนอนของตนนั้น เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องเสียหาย สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจ หากสวดมนต์ด้วยศรัทธาและความสำรวมแล้ว ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าอนุโมทนา
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved