ปุจฉา-วิสัชนา > ถวายสังฆทานอย่างไรให้ถูกต้อง
กลับหน้าแรก

ถวายสังฆทานอย่างไรให้ถูกต้อง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะ เรื่องหลักการถวายสังฆทาน ที่ถูกต้อง มีกำหนดเวลาไหมคะว่าต้องถวายไม่เกินกี่โมง แล้วจำเป็นต้องมีพระ 4 รูปมารับถวาย ถึงจะเป็นการทำสังฆทานที่ครบบริบูรณ์ หากเราต้องการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคะ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์คะ

การถวายสังฆทานนั้น ไม่จำเป็นต้องมีพระ ๔ รูปขึ้นมารับ แค่มีพระ ๑ รูปเป็นตัวแทนสงฆ์รับสังฆทานก็ได้ หากสังฆทานนั้นมีอาหารด้วย ควรถวายก่อนเที่ยง แต่หากไม่มีอาหารรวมอยู่ด้วย ถวายเมื่อใดก็ได้ที่สะดวกแก่ทั้งผู้รับและผู้ให้
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved