ปุจฉา-วิสัชนา > แผ่ส่วนบุญและอโหสิกรรมอย่างไรให้ถูกต้อง
กลับหน้าแรก

แผ่ส่วนบุญและอโหสิกรรมอย่างไรให้ถูกต้อง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

การนมัสการหลวงพ่อไพศาล เมื่อดิฉันได้ปฏิบัติธรรม เช่น สวดมนต์ ใส่บาตร เวียนเทียน และอื่นๆ อีก ทั้งกระทำความดีต่อบุพาการี ผู้อื่น ให้ทาน แบ่งปัน ช่วยเหลือต่างๆ เท่าทีทำได้ คิดดีทำดี แม้อาจจะมีเขวไปบ้าง เพราะว่ากลัวบาปกรรมจริงๆ คิดว่ากรรมมีจริง เมื่อดิฉันได้กราบไหว้แล้วขอพรว่า ขอบุญบารมีที่ดิฉันได้ทำไว้ทั้งในอดีตชาติ หรือชาติปัจจุบันนี้ ขอแผ่ส่วนบุญกุศลนี้ แด่พระพุทธองค์ เทพเทวดาอารักษ์ของครอบครัวข้าพเจ้า และเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลปกป้องที่บ้าน รวมถึงบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของครอบครัวข้าพเจ้า ดิฉันขออโหสิกรรมแทนอย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลยนั้น ดิฉันกระทำเช่นนี้ถูกต้องไหม สามารถที่จะขอแทนกันได้ไหม การแผ่ส่วนกุศลนี้กระทำได้แล้วจะถึงผู้ที่เราแผ่ให้ไหม โปรดเมตตาให้แสงสว่างแก่ดิฉันด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูง สมใจ พรเจริญ

การอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่าปัตติทานมัย แต่การแผ่ส่วนบุญให้แก่พระพุทธองค์นั้น ไม่นิยมทำ เพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือบุญและบาปแล้ว ส่วนการขออโหสิกรรมนั้น จะได้ผลเจ้าตัวต้องทำเอง ทำแทนกันไม่ได้

การแผ่ส่วนกุศลนั้น จะถึงผู้ที่เราแผ่ให้หรือไม่ ขึ้นอยู่ว่าผู้นั้นอยู่ในภพภูมิที่เหมาะหรือไม่ หากไม่อยู่ในภพภูมิที่เหมาะ ก็มิอาจได้รับส่วนบุญนั้น อย่างไรก็ตามการแผ่เมตตาหรือแผ่ความปรารถนาดีนั้น ทุกชีวิตที่เราระลึกถึงสามารถได้รับอานิสงส์แห่งเมตตาจิตนั้นหากเมตตานั้นมีพลังมากพอ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved