ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ลบหลู่จะผิดไหม
กลับหน้าแรก

ไม่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ลบหลู่จะผิดไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ผมรบกวนถามพระอาจารย์ว่า การที่ผมไม่ใหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใหว้เทพเจ้าใดๆ แต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ มีจริง และไม่ได้หลบหลู่ แต่ผมถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อย่างเดียว ถือว่าผิดหรือเปล่าครับ

 

จะผิดได้อย่างไร ในเมื่อคุณไม่ได้ถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสรณะ ไม่ได้เทอดทูนว่าเป็นที่พึ่งของคุณ การที่คุณไม่ไหว้ก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็อย่าไปลบหลู่ดูถูกคนที่เชื่อสิ่งเหล่านี้ รวมทั้งไม่ควรไปลบหลู่ดูถูกสิ่งเหล่านี้ด้วย เพราะเป็นเพื่อนร่วมวัฏสงสารเช่นเดียวกับเรา จึงควรมีเมตตาต่อกัน ท่าทีเช่นนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำกับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วย
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved