ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่สนใจหรือข้องเกี่ยวกับคนที่ผิดใจกัน
กลับหน้าแรก

ไม่สนใจหรือข้องเกี่ยวกับคนที่ผิดใจกัน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 มีนาคม 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ หากเราไม่ชอบหรือผิดใจกับใครสักคน เราไม่สนใจเขา เห็นเขาเป็นแค่ธาตุอากาศ ไม่เสวนาหรือข้องเกี่ยวด้วย ดิฉันทำถูกแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์

คุณทำถูกแล้ว แต่นั่นเป็นขั้นต้น ขั้นต่อไปก็คือ เจริญเมตตาจิตต่อเขา เห็นว่าเขาเป็นเพื่อนทุกข์ ที่ปรารถนาความสุขเช่นเดียวกับคุณ มีทั้งความดีและความเห็นแก่ตัวตามประสาปุถุชน เมตตาจิตนี้จะช่วยให้คุณพบกับความสงบเย็น และปรารถนาที่จะช่วยเหลือเขายามประสบทุกข์ น้ำใจของคุณสามารถปลุกความดีในตัวเขาจนสามารถละเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีได้ ในที่สุดเขาอาจกลายเป็นกัลยาณมิตรของคุณก็ได้ ใครจะไปรู้
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved