ปุจฉา-วิสัชนา > เพื่อนร่วมงานมุ่งทำแต่งานของตน
กลับหน้าแรก

เพื่อนร่วมงานมุ่งทำแต่งานของตน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

-จะวางใจอย่างไรกับคนที่ทำงานที่ไม่สนใจคนอื่นว่าจะทำงานต่ออย่างไร ต้องการแต่งานของตัวเองให้ได้ผลเท่านั้น และอีกประเด็น คือเมื่อประสพเจอกับเเรื่องปัญหาของคนที่เราคิดว่าทำให้เสียเวลาของชีวิต น่าจะลาออกไปใช้ชีวิตที่ใกล้ธรรม และทำประโยขน์ให้ผู้อื่นดีกว่าเพราะเวลาชีวิตเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว รบกวนขอคำแนะนำค่ะ

ควรพิจารณาก่อนว่า เขารับผิดชอบงานที่ทำ หรือทำงานนั้นดีหรือไม่ ถ้าใช่ก็ยังถือว่าเขามีส่วนดีในแง่นี้ แต่ถ้าเขาไม่รับผิดชอบ ทำลวก ๆ ก็ควรแนะนำตักเตือนเขา ในกรณีที่เขาตั้งใจทำงาน แต่ไม่สนใจงานที่คนอื่นรับต่อจากเขา ก็ควรแนะนำให้เขาตระหนักว่า งานของคนอื่นก็เป็นงานของส่วนรวม ที่เขาควรจะใส่ใจด้วย ความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานก็คือความสำเร็จของส่วนรวม ซึ่งเขาควรจะภาคภูมิใจด้วย เขาอาจมีความยึดมั่นในงาน "ของกู"มาก แต่ถ้าเขาขยายทัศนคติให้กว้างเป็น งาน "ของเรา" เขาก็จะไม่สนใจแต่งานของตนเองเท่านั้น

ปัญหาในที่ทำงานนั้นจะว่าไปก็เป็นบททดสอบจิตใจของเรา ควรถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ช่วยทั้งการเจริญสติ ปล่อยวาง เจริญเมตตา แม้ลาออก ก็คงเจอปัญหาในที่อื่นเอง รวมทั้งในที่ ๆ คุณจะไปปฏิบัติธรรมด้วย อย่าลืมว่ารากเหง้าของความทุกข์อยู่ที่ใจเราเอง ไม่ได้อยู่ที่คนอื่น หากไม่แก้ที่ใจของตน จะไปไหน ก็หนีทุกข์ไม่พ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved