ปุจฉา-วิสัชนา > ปาณาติบาต คนสั่ง คนฆ่า คนกิน ใครบาป
กลับหน้าแรก

ปาณาติบาต คนสั่ง คนฆ่า คนกิน ใครบาป

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ผมไปพบเพื่อนที่ทำร้านอาหารตามที่นัดหมายไว้ เพื่อนก็ทำอาหารเลี้ยง ยกตัวอย่างอาหาร ปลากระพงราดน้ำปลา กับ กุ้งเผา เพื่อนก็สั่งแม่ครัวฆ่าปลา เผากุ้ง และทำจนเสร็จเป็นอาหาร มาให้ผมกับเพื่อนทานกัน อย่างนี้เป็นบาปกับใครบ้าง แต่ถ้าเพื่อนสั่งแม่ครัว ให้เอาปลากระพงที่ทอดไว้แล้ว มาทำอาหาร กับกุ้งที่เผาเรียบร้อยแล้ว พร้อมขายลูกค้า ให้ผมกับเพื่อนทาน อย่างนี้มีบาปกับใครบ้าง ขอขอบคุณ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ล่วงหน้า - สุรจิต วรรธะมานี

การสั่งแม่ครัวให้ฆ่าปลานั้นถือเป็นปาณาติบาต แม้ไม่ได้ลงมือฆ่าด้วยตนเอง ส่วนคนที่กินปลานั้นโดยรู้ว่าปลานั้นถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารให้แก่ตน ก็ถือเป็นบาปเช่นกัน แต่น้อยกว่าการสั่งฆ่าปลาหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว เพราะไม่ใช่ปาณาติบาตโดยตรง ส่วนการกินอาหารที่ทำสำเร็จแล้วเพื่อขายลูกค้านั้นไม่ถือเป็นบาป เพราะไม่ได้รู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการฆ่าเพื่อปรุงอาหารดังกล่าว
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved