ปุจฉา-วิสัชนา > รู้สึกหดหู่กับการฆ่าสัตว์เพื่อไหว้เจ้า
กลับหน้าแรก

รู้สึกหดหู่กับการฆ่าสัตว์เพื่อไหว้เจ้า

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการครับ เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันตรุษจีนที่บ้านต้องไหว้เจ้าและบรรพบุรุษทุกปี ซึ่งแต่ละปีที่ไปจ่ายตลาดก็ต้องเห็นเป็ดไก่ สัตว์ทั้งหลายเป็นจำนวนมากถูกเชือดเอามาวางขายให้ทันเทศกาลบางตัวก็ยังเด็กอยู่ ผมรู้สึกหดหู่กับเทศกาลแบบนี้ แต่ที่บ้านก็ต้องไหว้กันทุกปี การที่ผมมีความรู้สึกแบบนี้กับการไหว้เจ้า จะทำให้ผมขัดกับหลักประเพณีไหมครับและเป็นบาปไหมครับ...รู้สึกหดหู่มากกว่าจะเป็นบุญกุศลให้เรามั่งมีศรีสุข

การไหว้เจ้าด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้น สวนทางกับคำสอนของพุทธศาสนา การที่คุณมีความเห็นขัดแย้งกับประเพณีดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องผิดบาปแต่อย่างใด แต่หากคุณจำเป็นต้องทำตามประเพณี ก็ควรทำในส่วนที่ไม่ผิดศีลหรือเบียดเบียนสัตว์ รวมทั้งวางใจให้ถูกต้อง คือไม่ปล่อยใจให้จมอยู่กับความรู้สึกหดหู่ เพราะความรู้สึกเช่นนั้นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่อย่างใด
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved