ปุจฉา-วิสัชนา > ช่วยคุณยายอย่างไรให้ไปสุคติ
กลับหน้าแรก

ช่วยคุณยายอย่างไรให้ไปสุคติ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ดิฉันจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ คือคุณยายข้างบ้านอายุ 70 กว่า 2 - 3 ปีนี้หลงมาก พูดหัวเราะคนเดียวทั้งวัน บางวันก็ด่าไม่หยุด ดิฉันจะช่วยอย่างไรดีเจ้าคะในทางธรรม สงสารคุณยาย กลัวจะไปทางทุคติ ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้ทางเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณอย่างสูง
คุณลองชวนท่านสวดมนต์ร่วมกับคุณ ทีแรกอาจใช้เวลาไม่ถึง ๕ นาที แล้วค่อย ๆ เพิ่มเป็น ๑๐ นาที ๑๕ นาที โดยทำทุกวันเป็นกิจวัตร ขณะเดียวกันก็ชวนท่านทำบุญ เช่น ใส่บาตร การทำเช่นนี้บ่อย ๆ จะช่วยน้อมใจท่านให้เป็นกุศล เป็นเสมือนการเติมน้ำใสให้มาแทนที่น้ำที่ขุ่นมัวสกปรก นอกจากนั้นการชวนท่านแผ่เมตตา ให้อโหสิแก่ทุกคน รวมทั้งคนที่ทำให้ท่านขุ่นข้องหมองใจ ก็น่าจะช่วยคลายความรู้สึกลบในใจท่าน การทำสิ่งที่เป็นกุศลอยู่เนือง ๆ จะเป็น “ทุน”ทางใจให้แก่ท่าน ในวาระสุดท้ายของชีวิต ทุนเหล่านี้สามารถช่วยให้ท่านมีจิตกุศลก่อนตาย และมีสุคติเป็นที่หมาย
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved