ปุจฉา-วิสัชนา > ทำไมผมถึงเกิดมาเป็นคนเกเรมีปัญหา
กลับหน้าแรก

ทำไมผมถึงเกิดมาเป็นคนเกเรมีปัญหา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการครับ ทำไมทำไมผมต้องเกิดมาเป็นเด็กเกเร ขี้ยงขี้ยา ทำไมผมจะต้องห่างเหินกับครอบครัวด้วย แล้วทำไมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถึงเป็นแบบนี้ ทำไมผมถึงห้ามใจตัวเองไม่ได้ ทำตัวเป็นเด็กไร้สติปัญญา ผมอึดอัดมากครับ

คุณไม่ได้เกิดมาเป็นคนเกเร ความเกเรนั้นเกิดขึ้นภายหลังอันเป็นผลจากพฤติกรรมหรือการกระทำของคุณเอง โดยอาจเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าพอใจ หรือเป็นเพราะหลงเพลินไปกับสิ่งยั่วยวนจากภายนอก คนเราเลือกเกิดไม่ได้ก็จริง แต่เราเลือกว่าจะอยู่อย่างไร หรือมีชีวิตอย่างไรได้ หากมีความเข้าใจที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) และมีความพากเพียรพยายาม รวมทั้งมีกัลยาณมิตรแวดล้อม ก็สามารถนำพาชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จได้

คุณควรเลือกคบเพื่อน เพื่อนดีจะช่วยชักนำให้คุณดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง เกิดกำลังใจในการทำความดี แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ตัวคุณเอง จะต้องมีความมุ่งมั่นในการเอาชนะกิเลสหรือพลังฝ่ายลบในตัวคุณ เริ่มจากการมีวินัยในตนเอง ตื่นและนอนเป็นเวลา รู้จักอดออม ไม่ฟุ่มเฟือยหรือใช้เงินตามอำเภอใจ ตั้งใจเรียน(หรือทำงาน) มีตารางเวลาในการดำเนินชีวิต และพยายามทำให้ได้ตามนั้น หากคุณทำได้อย่างที่ว่ามา คุณจะมีพลังใจที่เข้มแข็ง สามารถอดทนต่อสิ่งล่อเร้าเย้ายวนได้ ไม่เผลอทำตามอารมณ์ จะทำแต่สิ่งดีและมีประโยชน์ เหล่านี้แหละที่จะช่วยให้คุณเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้อย่างแท้จริง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved