เรื่องเล่าเช้าวันพระ > ทักท้วงความคิด
กลับหน้าแรก

เรื่องเล่าเช้าวันพระ : ทักท้วงความคิด
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
๒๗ กันยายน ๒๕๕๔
พระไพศาล วิสาโล

แบ่งปันบน facebook Share   
 
ตอนที่หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ได้รับนิมนต์ให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง เมื่อปี ๒๕๒๐ นั้น บ้านท่ามะไฟหวานได้ชื่อว่าเป็น "ดงเลือด" เพราะนอกจากจะดกดื่นด้วยอบายมุข โดยเฉพาะ สุรา และการพนันแล้ว ยังมีการตีรันฟันแทงและชกต่อยกันเป็นประจำ เนื่องจากเป็นบ้านป่าบนหลังเขา ไกลหูไกลตาเจ้าหน้าที่ จึงมีโจรผู้ร้ายมาหลบซ่อนพักพิงและก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอ แต่เมื่อหลวงพ่อไปเป็นประธานสงฆ์ที่นั่น ได้พยายามชักนำชาวบ้านให้ตั้งอยู่ในธรรม มีทั้งชักชวนให้เข้าวัดถือศีล และออกไปสอนธรรมในหมู่บ้าน บ่อยครั้งท่านยังทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยชาวบ้าน ที่วิวาทบาดหมางให้คืนดีกัน

ความที่ท่านมีศีลาจารวัตรงดงาม เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา และมีจิตใจเยือกเย็นหนักแน่นมั่นคง อันเป็นผลจากกรรมฐานที่ท่านบำเพ็ญอย่างช่ำชอง หลวงพ่อคำเขียนจึงเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวบ้านและได้รับการเคารพเชื่อฟัง แม้กระทั่งในหมู่คนที่เคยเป็นผู้ร้ายมาก่อน ความสุขสงบที่เกิดขึ้นได้ทำให้ท่ามะไฟหวานเติบใหญ่จนทุกวันนี้ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หลวงพ่อคำเขียนมีวิธีการที่นุ่มนวลในการชักจูงผู้คน ขณะเดียวกันก็มีความเข้าใจในจิตใจของผู้คนเป็นอย่างดี จึงสามารถชี้ทางออกหรือเตือนสติให้แก่ชาวบ้านในยามที่ประสบปัญหาได้ คราวหนึ่งมีชายหนุ่มวัยฉกรรจ์มาบวชและพำนักกับท่าน หลวงพ่อจึงสอนกรรมฐานและแนะนำให้พระรูปนั้นหมั่นเดินจงกรม ไม่กี่วันพระรูปนั้นก็มาขอลาสิกขา โดยให้เหตุผลว่า ไม่อยากปฏิบัติธรรม เพราะไม่ได้มาบวชเพื่อเดินจงกรม แต่ที่มาบวชก็เพราะพี่มาขอให้บวช

หลวงพ่อปฏิเสธที่จะทำตามคำขอของพระรูปนั้น และแนะให้ไปเดินจงกรมต่อ พระใหม่ออกไปเดินได้สักพัก ก็กลับมาขอสึกอีก หลวงพ่อทำทีไม่สนใจ ไล่ให้กลับไปเดินต่อ

ทีนี้พระใหม่ยืนกรานขอสึกให้ได้ หลวงพ่อจึงถามว่า "อะไรพาให้คุณมาหาผม ?"

"ความคิดครับ"พระใหม่ตอบ

"มันคิดแล้วต้องทำตามความคิดทุกอย่างหรือ? ถ้าคุณทำตามความคิดทุกอย่าง ไม่แย่หรือ?"

หลวงพ่อแนะให้พระใหม่ดูความคิดและคอยทักท้วงความคิดในใจตนบ้าง

ได้ยินเช่นนั้นพระรูปนั้นก็เดินหายไป รุ่งเช้าก็มาหาหลวงพ่อ พร้อมทั้งกราบหลวงพ่ออย่างนอบน้อม และเปิดเผยว่า ถ้าหลวงพ่อไม่ทัดทานเขาเมื่อวันก่อน เขาก็จะต้องฆ่าคนแน่ เพราะตั้งใจว่าจะสึกไปฆ่าคน ๒ คน ให้หายแค้น เขาวางแผนแล้วว่า จะไปเอาปืนและรถที่ไหนเพื่อจัดการกับสองคนนั้น แต่เมื่อหลวงพ่อแนะให้เขาดูความคิด เขาจึงได้สติขึ้นมา เปลี่ยนใจไม่สึกดีกว่า

พระรูปนั้นจึงบวชต่อ เวลาผ่านไปร่วมยี่สิบปีก็ยังครองเพศบรรพชิต มีชีวิตที่สงบเย็น ทั้งนี้เพราะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในวันที่หลวงพ่อแนะนำให้เขาทักท้วงความคิดนั่นเอง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved