ปฏิทินข่าวและกิจกรรม
กลับหน้าแรก

เนื่องในโอกาสครบ ๖๐ ปี พระไพศาล วิสาโล ขอเชิญชวนเพื่อน ศิษย์ กัลยาณมิตร ใกล้ไกล เขียนเรื่องเล่า ไม่ว่าจะเป็นเกร็ดชีวิตของท่าน หรือธรรมะที่ได้รับ เคยพบปะ สนทนาธรรม เคยอ่านหนังสือแล้วน้อมนำธร รมะมาใช้กับตัวเอง ในยามประสบทุกข์หรือจุดหักเ หในชีวิต หรือแม้แต่เกร็ดเล่าสนุก ขำขันเฮฮา ทั้งก่อนท่านบวช และ เมื่อบวชแล้ว

หัวข้อ “น้อมธรรมจากอาจารย์ เรื่องเล่าถึงพระไพศาลที่ข้ าพเจ้ารู้จัก” ไม่จำกัดความยาว เรื่องเล่าจะได้รับการเผยแพร่ทาง เว็บไซต์วิสาโล/ visalo.org และบางส่วนขอสงวนสิทธิ์ ในการนำไปจัดทำหนังสือ เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปี พระไพศาล วิสาโล

ปล. หากมีรูปถ่ายกิจกรรมเก่าๆ หรือรูปถ่ายที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์ ไพศาล หรือรวมทั้งรูปวาด กรุณาแนบมาด้วยจักเป็นพระคุ ณยิ่ง และกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลและชื่อบทความมาด้วย

ส่งเรื่องเล่ามาที่ Lolutayee@gmail.com
กล่องข้อความเฟสบุ๊ค Lolutayee
กำหนดส่งสิ้นเดือน ก.พ. ๖๐
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved