ฝากข่าว > ธรรมยาตราสองแผ่นดิน : เพื่อมิตรภาพและสันติภาพ ของชาวเขมรและชาวไทย
กลับหน้าแรก

ดาวโหลดรายละเอียดโครงการ

แบ่งปันบน facebook Share   

ธรรมยาตราสองแผ่นดิน : เพื่อมิตรภาพและสันติภาพ ของชาวเขมรและชาวไทย
รับผิดชอบโดย : เครือข่ายคณะกรรมการร่วมไทย-กัมพูชาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน

กิจกรรม
14 พ.ค. 2554
เข้าที่นัดพบ (สถานที่เริ่มต้นเดินธรรมยาตราจะแจ้งอีกครั้ง)

15 พ.ค. 2554
เริ่มเดินธรรมยาตรา

16.00 น. ถึงอรัญประเทศ – วัดใหม่ เข้าที่พัก
18.00 น. พูดคุยประวัติธรรมยาตรา หารือการจัดเตรียมงาน

16 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา โยคะ นั่งสมาธิ
6.00 น. บิณฑบาต
7.30 น. อาหารเช้า
8.00 น. พูดคุยการจัดเตรียมริ้วขบวนต่างๆ
12.00 น. อาหารเที่ยง
13.00 น. เริ่มเดินธรรมยาตรา
15.30 น. พบกันที่พรมแดน ต้อนรับเพื่อนชาวกัมพูชา กิจกรรมสันติภาพสองแผ่นดิน สวดกรณียเมตตาสูตร
16.00 น. แถลงข่าวร่วมสองประเทศ
16.30 น. ร่วมเดินสันติภาพสองแผ่นดิน ผ่านตัวเมือง
18.00 น. เข้าที่พัก
19.30 น. อาหารเย็น
20.30 น. - ผู้เข้าร่วมทั้งสองประเทศพูดคุยทำความรู้จัก
            - กิจกรรมวัฒนธรรมสองแผ่นดิน
            - ภาพยนตร์
22.00 น. พักผ่อน

17 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา โยคะ นั่งสมาธิ
6.00 น. บิณฑบาตนานาชาติ
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
9.20 น. ปาฐกถา เรื่อง พุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ
                โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ Chea Vannath
10.00 น. – 12.00 น. เวทีสนทนาระหว่างประชาชนสองแผ่นดิน
                “ประชาชนกับการค้นหาสันติภาพ”
                โดย พระพร เฮง เซน
                ตัวแทนจากทางกัมพูชาอีก 2-3 ท่าน
                เจ้าอาวาสวัดใหม่
                ภิกษุณีธรรมนันทา
                ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
                ท่านจันทน์
12.00 น. อาหารเที่ยง
13.00 น. – 15.00 น. เวทีสนทนาระหว่างประชาชนสองแผ่นดิน
                โดย ตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านทั้งสองประเทศ
15.30 น. ธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาชบูชา โดย
                พระโย ฮุด และ
                พระไพศาล วิสาโล
16.30 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพ
17.00 น. สวดมนต์นานาชาติ นั่งสมาธิ
19.00 น. เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
20.00 น. – 22.00 น. กิจกรรมวัฒนธรรม ภาพยนตร์ และดนตรี

18 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา นั่งสมาธิ โยคะ
6.00 น. บิณฑบาตนานาชาติ
7.30 น. อาหารเช้า
9.00 น. สวดมนต์ร่วมกันระหว่างประชาชนสองประเทศ ทำพิธีบังสุกุลและสังฆทาน
10.00 น. ผู้เข้าร่วมเดินทางกลับ/ ประชุมกรรมการร่วมฯ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved