กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > พ้นบ่วงมาร
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  
 

พ้น
บ่วงมาร
เล่ม ๒

ISBN 978-974-8075-89-1
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ธรรมดา
พิมพ์ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐

อุบายของมารก็คือเอาสิ่งที่น่าพึงพอใจมาล่อให้เราฮุบจนติด และเอาสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจมาล่อให้เราผลักไส ถ้าเรารู้ทัน มาก็ทำอะไรเราไม่ได้ อันนี้เรียกว่าพ้นจากอาการยึด เพราะถ้ายึดแล้วทุกข์ก็ยึด สิ่งที่น่ายินดีก็ตาม ไม่น่ายินดีก็ตาม เราไม่เพลินหรือไม่คิดจะผลักไส ใจก็เป็นอิสระ ความอิสระของใจคือจุดหมายของการปฏิบัติ ขอให้เราปฏิบัติจนถึงความอิสระหรือความหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิง

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved