กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > สร้างสันติด้วยมือเรา
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน  

สร้างสันติด้วยมือเรา

ISBN 978-974-11-0725-4
โดย
พระไพศาล วิสาโล

สำนักพิมพ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ (กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม)
พิมพ์ครั้งที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐

สันติวิธีิ คือการร้องขอเยี่ยงผู้สยบยอม เฉื่อยชาไม่กล้าสู้ ดังหนูกลัวแมวกระนั้นหรือ ถ้าเช่นนั้น เหตุใดผู้มีอำนาจในนานาประเทศจึงมักหาทางยั่วยุขบวนการสันติวิธีให้หันไปใช้ความรุนแรงอยู่เนืองๆ

สันติวิธมีไว้สำหรับเฉพาะวีรชนผู้มีจิตใจเข้มแข็ง องอาจกล้าหาญเหนือคนธรรมดาดังเช่นคานธีเท่านั้นหรือ ถ้าเช่นนั้น เหตุใดปฏิบัติการสันติวิธีจึงเกิดขึ้นทุกมุมโลกอย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยน้ำมือของสามัญชน โดยไม่จำต้องพูดถึงการปฏิวัติในฟิลิปปินส์ หรือกรณีโซลิดาริตี้ก็ได้

จริงหรือที่สันติวิธีใช้ได้จำเพาะกับผู้ปกครองที่เป็นสุภาพชน แต่ใช้ไม่ได้กับทรราช แต่เหตุใด นายพลแห่งกองทัพนาซี ซึ่งได้ชื่อว่าโหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ จึงรู้สึกโล่งใจหากว่าขบวนการต่อต้านนาซีละทิ้งสันติวิธี หันมาจับอาวุธต่อสู้

สันติวิธีมีพลังเกินกว่าที่เราเข้าใจกัน แต่ก็เป็นสิ่งซึ่งคนธรรมดาสามารถเีรียนรู้ เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคม อย่างไรก็ตาม พลังของสันติวิธีมักถูกมองข้ามไป ดังนั้น การต่อสู้จึงเสี่ยงต่อความล้มเหลว และการสูญเสียมหาศาล และถึงแม้ว่าจะถูกสถานการณ์บีบบังคับให้ใช้สันติวิธี แต่ถ้าหากขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการฝึกฝน สร้างความพร้อมในทางสันติวิธีแล้วก็ใช่ว่า ประวัติศาสตร์จะไม่มีทางซ้ำรอยเดิมอย่างที่นักศึกษาพม่าและจีนได้ประสบมาแล้ว


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved